BedsteAntivirus

Vilkår for brug

Vilkår for brug

Bedsteantivirus.com giver brugerne oplysninger og værktøjer til bedre at forstå forskellige softwareprodukter. Bedsteantivirus.com websteder, deres mobilapplikationer, software, API'er, datatjenester og alt indhold (samlet "Webstedet") er ophavsretligt beskyttede værker, der tilhører Bedsteantivirus.com. Vi tilbyder brugere adgang til dette websted på betingelse af, at de accepterer alle vilkår og betingelser (samlet: "Vilkår") uden ændringer.at de accepterer alle vilkår og betingelser (samlet: "Vilkårene") uden ændringer.

Accept af Vilkårene

Ved at bruge dette websted accepterer du at være bundet af Vilkårene og alle gældende love og være ansvarlig for overholdelse af gældende lokale love. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, må du ikke bruge Webstedet. Materialerne på dette websted er beskyttet af gældende ophavsrets- og varemærkeregler.

Brugerlicens

Indholdet på Bedsteantivirus.com websted er udelukkende til personlig brug og ikke til kommercielle eller eksterne formål. Under denne Begrænsede Brugslicens, må brugere ikke ændre eller kopiere materialerne, bruge dem til kommercielle formål eller til offentlig fremvisning (hverken kommerciel eller ikke-kommerciel), forsøge at dekompilere eller reverse-engineer software eller tjenester indeholdt på Bedsteantivirus.com -webstedet for at kopiere ophavsretligt beskyttet eller andet indhold for at overføre rettighedsbeskyttet eller andet indhold til en anden person eller til en anden server. Denne licens opsiges automatisk, hvis brugeren overtræder nogen af disse begrænsninger, og licensen kan afbrydes på ethvert tidspunkt af Bedsteantivirus.com og blive opsagt. Ved brugerens afslutningen af visning af disse materialer eller ved opsigelsen af denne licens skal brugeren ødelægge det downloadede indhold, som er i brugerens besiddelse, enten i elektronisk eller trykt format.

Ansvarsfraskrivelse

Materialerne på det websted, som Bedsteantivirus.com stiller til rådighed, leveres som de er (som beset). Bedsteantivirus.com giver ingen garantier, hverken udtrykkeligt eller underforstået, og fralægger sig hermed alle andre garantier, herunder og uden begrænsninger i øvrigt underforståede garantier eller betingelser for salgbarhed, ikke-overtrædelse, intellektuelle ejendomsrettigheder eller andet. Derudover giver Bedsteantivirus.com ingen garantier for nøjagtigheden, sandsynlige resultater eller pålideligheden af brugen af indholdet på eller relateret til webstedet eller til websteder, der er tilknyttet dette websted.

Indholdet på webstedet, såsom tekster, grafik, billeder, oplysninger fra Bedsteantivirus.com's licensgivere og andet indhold, der er tilgængeligt på Bedsteantivirus.com Webstedet, herunder enhver Tjeneste (" Indhold ") er kun til orientering. Brugeren bør omhyggeligt læse alle de angivne oplysninger fra producenterne af produkterne, enten online eller på selve produktets etiketter eller emballage. Selv om vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på Webstedet, så hverken indestår vi for eller garanterer, udtrykkeligt eller underforstået, at indholdet på Webstedet er korrekt, fuldstændigt eller aktuelt. Bedsteantivirus.com er et reklamebaseret websted til sammenligning og anmeldelse. For at kunne tilbyde dette websted til alle og gratis, bruger vi links, der giver os mulighed for at opkræve et henvisningsgebyr fra vores antiviruspartneres websteder. Rækkefølgen og rangordningen af antiviruspartnere i vores sammenligningsoversigt kan være påvirket af kommercielle faktorer såvel som generel popularitet, omsætning og performancedata. Vores vurderinger, rækkefølge og rangering kan ændres fra tid til anden.

Vores ansvar for tab eller skader

Brug af dette websted og tjenester er på brugerens eget ansvar. I intet tilfælde kan Bedsteantivirus.com eller dennes leverandører gøres ansvarlig for skade (herunder tab eller tab af data eller forretningsforstyrrelser). Vi er ikke på nogen måde ansvarlige for indholdet som følge af brugen af vores websteder, selvom Bedsteantivirus.com eller en af Bedsteantivirus.com autoriserede repræsentanter er blevet mundtligt eller skriftligt informeret om muligheden for en sådan skade.

Kompensation

Brugerne accepterer at skadesløsholde, forsvare og udelukke os fra alle tab, omkostninger, skader og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, der skyldes brugerens krænkelse af disse Vilkår for brug og/eller brugerens brug af webstedet samt at holde os skadesløse for alle erstatninger.

Revisioner/fejl

Indholdet på Bedsteantivirus.com Websted kan indeholde tekniske, typografiske eller fotografiske fejl. Bedsteantivirus.com påtager sig intet ansvar for materialets nøjagtighed, fuldstændighed eller aktualitet. Bedsteantivirus.com kan ændre indholdet på dets websted når som helst uden forudgående varsel. Bedsteantivirus.com garanterer dog ikke regelmæssig opdatering af indholdet.

Links til tredjepartsleverandører

Bedsteantivirus.com har ikke testet alle websteder, der er links til på dette websted, og påtager sig intet ansvar for indholdet af sådanne websteder, der er links til. Det forhold, at der er et link til et websted, betyder ikke, at Bedsteantivirus.com godkender eller indestår for webstedet. Brugen af et sådant link på webstedet sker for brugerens egen risiko.

Ændringer af disse vilkår

Bedsteantivirus.com kan ændre disse Vilkår for brug til enhver tid uden varsel. Ved at bruge dette websted accepterer brugerne at være bundet af den nyeste version af disse Vilkår for brug.

Lovvalg

Eventuelle krav med hensyn til Bedsteantivirus.com Webstedet er underlagt lovene i Det Forenede Kongerige, uanset lovvalgsregler i brugerens hjemland. Medmindre andet fremgår heraf, skal at alle tvister, der direkte eller indirekte udspringer af eller er relateret til Vilkår for brug eller Webstedet, løses udelukkende ved domstolene i London. Brugeren samtykker hermed uigenkaldeligt til dette lovvalg og det eksklusive værneting ved disse domstole i tilfælde af en sådan tvist.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål om disse brugsbetingelser, bedes du sende en e-mail til: hello (a) Bedsteantivirus.com